25. 9. 2020  2:26 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Základné charakteristiky horizontálnej odparky so stieraným filmom.

Garant: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Modelové štúdium odparovania, destilácie a filmového toku v horizontálnej odparke so stieraným filmom. Základné parametre horizontálnej odparky s reguláciou doby pobytu kvapaliny v odparke. Vplyv konštrukčných parametrov (stierač, odparná plocha) a prevádzkových parametrov (nástrek, frekvencia stierača, viskozita , tlak, teplota, stupeň odparenia) na výstupné charakteristiky odparky.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:1/1384/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0