27. 1. 2020  15:50 Bohuš
Akademický informační systém

Projekty


ARCH+A days

Garant: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na popularizáciu vzájomných priemetov architektúry, dizajnu a súvisiacich umení (vizuálne umenie, scénografia, divadlo, hudba a literatúra) v prostredí Banskej Štiavnice - lokality Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a vzdelávanie študentov, odbornej aj laickej verejnosti. Obsahom projektu je séria prednášok a výstava 7 významných predstaviteľov architektúry a súvisiacich umení, reflektujúcich ich tvorbu a aktivity v regionálnom, celoslovenskom a medzinárodnom kontexte. Cieľovými skupinami sú umelecko-architektonická obec (umelci, architekti, študenti), kultúrni pracovníci, odborná verejnosť a návštevníci mesta Banská Štiavnica a jej Kultúrneho leta. Ambíciou projektu je založiť tradíciu pravidelných stretnutí a vzdelávacích prednášok významných slovenských a medzinárodných umelcov, ktorých tvorba sa dotýka v rôznych podobách architektúry a dizajnu. Podujatie je organizované Vzdelávacím a vedecko-výskumným centrom pre obnovu architektonického dedičstva FA STU v Bratislave (Architectural Research Center on Heritage and Art education - ARCHA) v spolupráci s Galériou J. Kollára, Hudobnou a umeleckou akadémiou J. Albrechta a Mestom Banská Štiavnica, v rámci Banskoštiavnického kultúrneho leta. Podujatie je súčasťou aktivít Fakulty architektúry STU v Bratislave, pri príležitosti 70. výročia výučby architektúry na Slovensku, 40. výročia Fakulty architektúry STU v Bratislave a 30. výročia Vzdelávacieho a vedecko-výskumného centra FA STU v Banskej Štiavnici.
Druh projektu:Štátny program ()
Pracoviště:Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 07. 2016
Datum ukončení projektu:15. 10. 2016
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0