Nov 21, 2019   10:33 p.m. Elvíra
Academic information system

Projects


ARCH+A days

Supervisor: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na popularizáciu vzájomných priemetov architektúry, dizajnu a súvisiacich umení (vizuálne umenie, scénografia, divadlo, hudba a literatúra) v prostredí Banskej Štiavnice - lokality Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a vzdelávanie študentov, odbornej aj laickej verejnosti. Obsahom projektu je séria prednášok a výstava 7 významných predstaviteľov architektúry a súvisiacich umení, reflektujúcich ich tvorbu a aktivity v regionálnom, celoslovenskom a medzinárodnom kontexte. Cieľovými skupinami sú umelecko-architektonická obec (umelci, architekti, študenti), kultúrni pracovníci, odborná verejnosť a návštevníci mesta Banská Štiavnica a jej Kultúrneho leta. Ambíciou projektu je založiť tradíciu pravidelných stretnutí a vzdelávacích prednášok významných slovenských a medzinárodných umelcov, ktorých tvorba sa dotýka v rôznych podobách architektúry a dizajnu. Podujatie je organizované Vzdelávacím a vedecko-výskumným centrom pre obnovu architektonického dedičstva FA STU v Bratislave (Architectural Research Center on Heritage and Art education - ARCHA) v spolupráci s Galériou J. Kollára, Hudobnou a umeleckou akadémiou J. Albrechta a Mestom Banská Štiavnica, v rámci Banskoštiavnického kultúrneho leta. Podujatie je súčasťou aktivít Fakulty architektúry STU v Bratislave, pri príležitosti 70. výročia výučby architektúry na Slovensku, 40. výročia Fakulty architektúry STU v Bratislave a 30. výročia Vzdelávacieho a vedecko-výskumného centra FA STU v Banskej Štiavnici.
Kind of project:Štátny program ()
Department:Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 07. 2016
Project close date:15. 10. 2016
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0