20. 10. 2019  2:30 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva

Garant: Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predložený projekt chce nadviazať na úspešnú realizáciu projektu rekonštrukcie industriálneho objektu, národnej kultúrnej pamiatky - Elektrárne Piešťany a v novom centre realizovať súbor 10 vzdelávacích workshopov o priemyselnom dedičstve elektrárenstva s podporou troch vytvorených interaktívnych nástrojov v otázkach energie a elektrárenstva na Slovensku. Realizácia projektu si vyžaduje medziodborovú spoluprácu v oblasti architektúry, elektrárenstva, strojárenstva a podporu informatikov, grafikov pre spracovanie troch nástrojov vzdelávania. Elektrina i elektrický prúd sú nehmotným symbolom tvorivého využitia prírodných síl človekom, tiež reálnou hnacou silou technického pokroku i explozívneho rozvoja ľudského poznania. Nastupujúca generácia berie tento pokrok ako automatickú samozrejmosť bez záujmu o poznanie ich príčinných i dopadových súvislostí. Celosvetovým problémom je klesajúci záujem mládeže o štúdium prírodných a technických vied, ktorý sa zdôvodňuje vysokou abstrakciou a nezrozumiteľnosťou vedeckej a technickej práce, ktorá akoby bola odtrhnutá od každodenného života ľudí. Aktuálnym trendom súčasnosti je preto vyvíjanie interaktívnych modelov prezentácie -- takých, ktoré sú schopné zatraktívniť múzeá techniky a umožniť inšpiratívne využívanie tohto bohatého zdroja poznania a inšpirácie. Centrá hands-on science sú inštitúciami, ktoré môžu pomôcť preklenúť toto neporozumenie a zvýšiť záujem verejnosti (najmä mladých ľudí) o procesy vedeckého bádania a technického vývoja.
Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:11. 04. 2016
Dátum ukončenia projektu:11. 04. 2017
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0