18. 9. 2019  19:37 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Bezpečnosť a spoľahlivosť moderných nosných prvkov a konštrukcií z kovu, skla a membrán

Garant: prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na bezpečnosť a spoľahlivosť kovových, sklenených a membránových prvkov a moderných nosných konštrukcií. Odolnosť oceľových rámov s osovo zaťaženými prvkami konštrukcie. Požiarna odolnosť stĺpov v rámoch s posuvnými uzlami. Zvyšovanie kvality a funkčnosti elastomerových ložísk. Metódy zvýšenia bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti línií potrubnej prepravnej i elektrizačnej sústavy a vodohospodárskych stavieb. Spolupôsobenie skla s inými materiálmi pre určenie zvyškovej odolnosti poškodených sklenených prvkov a správanie sa vrstveného skla pri rôznych zaťaženiach. Návrh voľných tvarov pre moderné konštrukčné sústavy. Aplikácia riadených evolučných metód do procesu hľadania tvaru a optimalizácia tohto procesu. Rozvoj metód na statickú analýzu hybridných, membránových, škrupinových konštrukcií.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Identifikácia projektu:1/0747/16
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0