30. 5. 2020  1:55 Ferdinand
Akademický informačný systém

Projekty


Modernizácia a rozvoj technologických zručností vo výučbe geodézie a fotogrametrie

Garant: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.


Základné informácie   Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:
Katedra geodézie (SvF)
Identifikácia projektu:037STU-4/2016
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0