20. 6. 2019  0:52 Valéria
Akademický informačný systém

Projekty


Modernizácia a rozvoj technologických zručností vo výučbe geodézie a fotogrametrie

Garant: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Katedra geodézie (SvF)
Identifikácia projektu:037STU-4/2016
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0