19. 10. 2019  15:16 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Security powered by society

Garant: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:653924
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 12. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Andrej Eliáš, PhD.spoluriešiteľ