23. 10. 2019  11:58 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Social media as a risk and opportunity for public security and law enforcement

Garant: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:700655, H2020-FCT-2015
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 06. 2016
Dátum ukončenia projektu:01. 06. 2017
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Zuzana Šutová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dominika Janíková, PhD.spoluriešiteľ