26. 6. 2019  10:04 Adriána
Akademický informační systém

Projekty


Slovak Centre of Excellence in Ion Beam and Plasma Technologies for Materials Engineering and Nanotechnology-SlovakION

Garant: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Centrum excelentnosti SlovakION má za cieľ stať sa popredným výskumným centrom vo východnej Európe zameraným na iónové a plazmové technológie v materiálovom inžinierstve a nanotechnológiách. Holistický prístup SlovakION-u k transferu inovácií a jeho tesnej spolupráci s priemyslom v regióne je založený na špičkovom výskume a úzkej integrácii v medzinárodnej sieti výskumných zariadení a bude prispievať k ekonomickému rozvoju Slovenska. Hlavný dôraz sa kladie na automobilový a elektrotechnický priemysel tak, ako je poukázané v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky.
Druh projektu:H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti ()
Pracoviště:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikace projektu:Grant No. 664526
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 06. 2015
Datum ukončení projektu:31. 05. 2016
Počet pracovníků projektu:15
Počet oficiálních pracovníků projektu:15

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Cuninkaspoluriešiteľ
Ing. Dominika Janíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Meško, Ph.D.spolurišiteľ
Ing. Pavol Noga, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkspoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.spoluriešiteľ
RNDr. Martin Šulka, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Zuzana Šutová, PhD.spoluriešiteľ