18. 10. 2019  1:13 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Slovenské centrum excelencie v oblasti iónových a plazmových technológií pre materiálové inžinierstvo a nanotechnológie - SlovakION

Garant: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Centrum excelentnosti SlovakION má za cieľ stať sa popredným výskumným centrom vo východnej Európe zameraným na iónové a plazmové technológie v materiálovom inžinierstve a nanotechnológiách. Holistický prístup SlovakION-u k transferu inovácií a jeho tesnej spolupráci s priemyslom v regióne je založený na špičkovom výskume a úzkej integrácii v medzinárodnej sieti výskumných zariadení a bude prispievať k ekonomickému rozvoju Slovenska. Hlavný dôraz sa kladie na automobilový a elektrotechnický priemysel tak, ako je poukázané v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky.
Druh projektu:H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:Grant No. 664526
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 05. 2016
Počet pracovníkov projektu:15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:15

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Cuninkaspoluriešiteľ
Ing. Dominika Janíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Meško, Ph.D.spolurišiteľ
Ing. Pavol Noga, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkspoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.spoluriešiteľ
RNDr. Martin Šulka, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Zuzana Šutová, PhD.spoluriešiteľ