27. 1. 2020  17:07 Bohuš
Akademický informačný systém

Projekty


Pollinating science attractiveness for growing potent scientific STEM in order to initiate a glowing future

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Pollinating science attractiveness for growing potent scientific STEM in order to initiate a glowing future".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver MoravčíkUVPT MTF, Ved REKP REK, ext UIAM MTF+421 908 674 122NC 219
Mária Rešetková, MBAZPZV MTFT02 2.124
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.UVPT MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 122NC 219
Ing. Jana Štefánková, Ph.D.MTF D-oTVP [ukončené]+421 918 646 073Rektorát STU, budova Mýtna ul., III. posch., č. dv. 4

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ