17. 11. 2019  1:24 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Projekty


Charakterizovanie bazálneho transportu Ca2+ v nevzrušivých bunkách.

Garant: prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Charakterizovanie bazálneho transportu Ca2+ v nevzrušivých bunkách.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.ÚBM FCHPT+421 918 674 492

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ