12. 12. 2019  3:40 Otília
Akademický informačný systém

Projekty


Aplikácia metód umelej inteligencie v modelovaní a riadení kritických procesov v energetike (AUIKE)

Garant: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Aplikácia metód umelej inteligencie v modelovaní a riadení kritických procesov v energetike (AUIKE)".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.ext UIAM MTF+421 (2) 60 291 281D115

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ