14. 12. 2019  6:55 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Aplikácia metód umelej inteligencie v modelovaní a riadení kritických procesov v energetike (AUIKE)

Garant: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt má za hlavný cieľ vývoj podporného programového systému AUIKE pre optimalizáciu rozhodovania a riadenia kritických procesov v energetike. Podporný programový systém AUIKE bude využívať metódy umelej inteligencie založené na fuzzy logike, umelých neurónových sieťach a genetických algoritmoch. Pre praktické použitie bude AUIKE spracovaný a implementovaný ako samostatný modul, ktorý bude tcoriť nadstavbu softvérového vybavenia veľkých riadiacich systémov. Jeho naplňanie údajmi bude prebiehať on-line spôsobom a jeho aktivácia do riešenia bude realizovaná off-line podľa vyhodnotenia aktuálnych situácií v procese a to buď v automatickom alebo manuálnom režime.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikácia projektu:APVT-20-031404
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0