9. 12. 2019  11:45 Izabela
Akademický informační systém

Projekty


Aplikácia metód umelej inteligencie v modelovaní a riadení kritických procesov v energetike (AUIKE)

Garant: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt má za hlavný cieľ vývoj podporného programového systému AUIKE pre optimalizáciu rozhodovania a riadenia kritických procesov v energetike. Podporný programový systém AUIKE bude využívať metódy umelej inteligencie založené na fuzzy logike, umelých neurónových sieťach a genetických algoritmoch. Pre praktické použitie bude AUIKE spracovaný a implementovaný ako samostatný modul, ktorý bude tcoriť nadstavbu softvérového vybavenia veľkých riadiacich systémov. Jeho naplňanie údajmi bude prebiehať on-line spôsobom a jeho aktivácia do riešenia bude realizovaná off-line podľa vyhodnotenia aktuálnych situácií v procese a to buď v automatickom alebo manuálnom režime.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:APVT-20-031404
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0