28. 1. 2020  8:16 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Riadiace systémy pre CNC rezacie centrá.

Garant: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Riadiace systémy pre CNC rezacie centrá.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Milan Žalman, PhD.ext UIAM MTF, ext FEI+421 (2) 60 291 833D608

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ