9. 12. 2019  14:02 Izabela
Akademický informačný systém

Projekty


Riadiace systémy pre CNC rezacie centrá.

Garant: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Automatizované systémy riadenia (ÚRK FEI)
Identifikácia projektu:APVT-99-006802
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0