19. 10. 2019  0:16 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Dizajn autonómneho kolaboračného systému

Garant: Ing. Igor Halenár, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Aplikovaný výskum zameraný na vytvorenie viacvrstvového kolaboračného prostredia s priamou konektivitou na manažérske informačné systémy i na procesné a technologické systémy v režime blízkom reálnemu času.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-15-0634
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2019
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Igor Halenár, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Martin Juhás, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.spoluriešiteľ