19. 10. 2020  17:58 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Cielené syntézy a štúdium nových definovaných pí-konjugovaných heterocyklických zlúčenín a ich oligomérov s vodivými, optoelektronickými vlastnosťami a biologickou aktivitou pre prípravu molekulových a supramolekulových funkčných jednotiek.

Garant: Ing. Daniel Végh, DrSc.


Základné informácie   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:
1/8109/01
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2001
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0