21. 10. 2019  0:14 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Historické štruktúry výrobných areálov na Slovensku ako potenciál rozvoja

Garant: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Identifikácia projektu:APVV-15-0518
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0