26. 10. 2020  3:42 Demeter
Akademický informačný systém

Projekty


Nástroje pre získavanie, organizovanie, udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov

Garant: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.


   
Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Nástroje pre získavanie, organizovanie, udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
PracoviskoTelefón
Kancelária
UISI FIIT [ukončené]
+421 (2) 21 022 3053.05
FIIT D-PS [ukončené]
+421 (2) 60 291 231
D-208
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
ExtSub
+421 (2) 21 022 204
2.04, 3.04
FIIT D-AI [ukončené]+421 (2) 21 022 3153.15
UISI FIIT [ukončené]
+421 (2) 60 291 496
D-211
FIIT D-AI [ukončené]
UISI FIIT [ukončené]
Mgr. Gabriela Grmanová, PhD.
ext FIIT
+421 (2) 21 022 314
3.14
ext FIIT
UISI FIIT+421 (2) 21 022 4444.44
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
CVKS FIIT, UPAI FIIT+421 (2) 21 022 5155.15
FIIT [ukončené]
ext FIIT
+421 (2) 21 022 440
4.40
Ing. Vladimír Marko
FIIT [ukončené]
ext FIIT
+421 (2) 21 022 432
4.32
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
ext UISI FIIT+421 (2) 21 022 316
3.16
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
ext FIIT
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.UISI FIIT
+421 (2) 21 022 437
4.37

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ