21. 10. 2019  17:41 Uršuľa
Akademický informační systém

Projekty


Nástroje pre získavanie, organizovanie, udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov

Garant: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predmetom riešenia je základný a aplikovaný výskum zameraný na prácu so znalosťami v prostredí heterogénnych informačných zdrojov. Ako vhodné prostredie pre skúmanie nových spôsobov získavania, organizovania, overovania, ohodnocovania a udržiavania aktuálnosti znalostí slúži Internet a jeho služby. Experimenty budeme vykonávať aj v prostredí intranetu. Či už ide o informačný priestor organizácie alebo svetovej siete, možno ich považovať za rozsiahlu heterogénnu bázu znalostí. Úlohou je skúmanie modelov potrebných pre prácu so znalosťami: model informačného obsahu, model metadát, model používateľa a kontextu a skúmanie metód odvodzovania s dátami reprezentovanými v modeloch aj s využitím ontológií. Výsledky riešenia možno vidieť v dvoch rovinách: podstatná časť predstavuje výsledky základného výskumu v oblasti podpory životného cyklu znalostí v prostredí heterogénnych zdrojov, druhou je aplikácia výsledkov v návrhu nástrojov a pilotnej realizácii systémov, ktoré sa orientujú na prácu so znalosťami.
Druh projektu:Štátny program ()
Pracoviště:Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikace projektu:1025/2004
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 09. 2004
Datum ukončení projektu:30. 05. 2008
Počet pracovníků projektu:18
Počet oficiálních pracovníků projektu:0