29. 9. 2020  2:47 Michal, Michaela
Akademický informačný systém

Projekty


Nástroje pre získavanie, organizovanie, udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov

Garant: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.


Základné informácie   Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Predmetom riešenia je základný a aplikovaný výskum zameraný na prácu so znalosťami v prostredí heterogénnych informačných zdrojov. Ako vhodné prostredie pre skúmanie nových spôsobov získavania, organizovania, overovania, ohodnocovania a udržiavania aktuálnosti znalostí slúži Internet a jeho služby. Experimenty budeme vykonávať aj v prostredí intranetu. Či už ide o informačný priestor organizácie alebo svetovej siete, možno ich považovať za rozsiahlu heterogénnu bázu znalostí. Úlohou je skúmanie modelov potrebných pre prácu so znalosťami: model informačného obsahu, model metadát, model používateľa a kontextu a skúmanie metód odvodzovania s dátami reprezentovanými v modeloch aj s využitím ontológií. Výsledky riešenia možno vidieť v dvoch rovinách: podstatná časť predstavuje výsledky základného výskumu v oblasti podpory životného cyklu znalostí v prostredí heterogénnych zdrojov, druhou je aplikácia výsledkov v návrhu nástrojov a pilotnej realizácii systémov, ktoré sa orientujú na prácu so znalosťami.
Druh projektu:
Štátny program ()
Pracovisko:
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikácia projektu:
1025/2004
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 09. 2004
Dátum ukončenia projektu:
30. 05. 2008
Počet pracovníkov projektu:
18
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0