20. 10. 2020  5:52 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Teoretické štúdium a praktické aplikácie rekurentných neurónových sietí založených na architekturálnom biase

Garant: doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na štúdium vlastností rekurentných neurónových sietí založených na architekturálnom biase. Architekturálny bias rekurentných sietí je vlastnosť vplývajúca z ich architektúry obsahujúcej rekurentné prepojenia. Pri splnení určitých podmienok sú vstupy prezentované sieti transformované do stavovej časti siete podľa Markovovského princípu. Príkladom takéhoto typu sietí sú tzv. siete založené na "echo stavoch" a teda stav siete je "ozvenou" vstuu prezentovaného sieti. Veľkou výhodou uvedených prístupov je ich malá náročnosť adaptačného procesu a teda je možné použiť modely s veľkým počtom jednotiek. Zameriame sa na štúdium dynamiky stavovej časti a na možnosti adaptácie a zdokonalenia dynamiky vzhľadom na jej obohatenie o črty potrebné pre spracovanie špecifických postupností. Určíme triedy praktických problémov a úloh (spracovanie zvuku a obrazu), ktoré je vhodné spracovávať navrhnutými prístupmi.
Druh projektu:
APVV ()
Pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikácia projektu:
APVT-20-030204
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0