22. 10. 2020  15:04 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Teoretické štúdium a aplikácie neurónových sietí s "echo stavmi" v umelej inteligencii a kognitívnej vede

Garant: prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Štúdium neurónových sietí s echo stavmi, ktoré sú v súčasnosti pokladané za jednu z najväčších inovácií teórie neurónových sietí smerom k zvýšeniu ich biologickej plauzibility. Navrhovaný projekt bude študovať mikroneurálne štruktúry obsahujúce niekoľko sto neurónov, pričom adaptácii budú podliehať len spoje medzi skrytými a výstupnými neurónmi pomocou 1-krokových metód učenia. Čas v týchto sieťach bude diskrétny, čo umožní aj jednoduché zavedenie impulznej štruktúry vzájomnej komunikácie medzi neurónmi pomocou synaptických spojov. Navrhnutý model bude dôležitým prostriedkom pre modelovanie procesov usudzovania a klasifikácie v umelej inteligencii a v kognitívnej vede.
Druh projektu:
APVV ()
Pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikácia projektu:
APVT-20-002504
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2008
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0