21. 10. 2019  8:10 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a vývoj znalostného systému na podporu riadenia toku práce v organizáciách s administratívnymi typmi procseov

Garant: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na tvorbu znalostného systému pre podporu riadenia toku prace v organizáciách s administratívnym zameraním. Cieľom je podrobná analýza znalostí v organizáciách, vytvorenie rámcového modelu znalostí a návrh metód na zachytávanie, uchovávanie a vytváranie znalostí. Vývoj metód na tvorbu nových znalostí je postavený na algoritmoch usudzovania a uvažovania o zachytených znalostiach. V oblasti usudzovania podľa predchádzajúcich prípadov (CBR) je potrebné vypracovať metodológiu vytvárania knižnice prípadov pre administratívne procesy, ako aj nájsť vhodné algoritmy na hľadanie podobnosti prípadov. Prípad predstavuje v tomto poňatí historickú udalosť, ktorá je charakterizovaná hodnotami svojich atribútov. Takýmto spôsobom je možné modelovať aj skúsenosti jednotlivých pracovníkov pri vykonávaní pracovných aktivít. Každá skúsenosť musí byť zachytená v kontexte - zamestnanec, pracovná úloha, potrebné dokumenty, kontakty a pod. a poznámka o príslušnej "skúsenosti".
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikácia projektu:APVT-51-024604
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0