15. 10. 2019  18:14 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza EEG metódami matematickej štatistiky, umelých neurónových sietí a nelineárnej dynamiky

Garant: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Analýza EEG metódami matematickej štatistiky, umelých neurónových sietí a nelineárnej dynamiky".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.ext FIIT [ukončené]
doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.ext FEI

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ