12. 12. 2019  14:05 Otília
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza EEG metódami matematickej štatistiky, umelých neurónových sietí a nelineárnej dynamiky

Garant: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikácia projektu:2/4026/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0