15. 10. 2019  6:57 Terézia
Akademický informační systém

Projekty


Analýza EEG metódami matematickej štatistiky, umelých neurónových sietí a nelineárnej dynamiky

Garant: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikace projektu:2/4026/04
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0