20. 10. 2020  5:48 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza EEG metódami matematickej štatistiky, umelých neurónových sietí a nelineárnej dynamiky

Garant: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.


Základné informácie
   
      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikácia projektu:
2/4026/04
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0