9. 12. 2019  1:17 Izabela
Akademický informačný systém

Projekty


Riadený usmerňovač s aktívnym filtrom harmonických prúdov pre inteligentné meniče frekvencie.

Garant: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Využitie projektu v meničoch frekvencie VONSCH všetkých výkonových stupňov zabezpečí vyšiu kvalitu elektrickej siete a splnenie pripravovanej normy Európskej únie.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Automatizované systémy riadenia (ÚRK FEI)
Identifikácia projektu:APVT-99-026504
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:26. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:27. 01. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0