18. 10. 2019  22:52 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Implementácia praktických zručností predprojektovej a realizačnej prípravy obnovy historockých objektov do vzdelávania študijných programov architektonického zamerania

Garant: Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.Spoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 2017 (400); 2018 (400); 2019 (400)
Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.Spoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 2017 (300); 2018 (300); 2019 (400)
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.Spoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 2017 (200); 2018 (200); 2019 (400)
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.Garant. Výskumná kapacita: 2017 (700); 2018 (700); 2019 (700)