22. 10. 2019  10:42 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Zážitkom od prírodných zákonov k technike - projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o technicku

Garant: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Stav projektu:Schválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.Garant. Výskumná kapacita: 2017 (300); 2018 (500); 2019 (500)
Ing. Peter Kapec, PhD.Spoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 2017 (100); 2018 (100); 2019 (300)
Mag.arch. Ing. arch. Robert LöfflerSpoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 2017 (300); 2018 (500); 2019 (500)
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.Spoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 2017 (300); 2018 (500); 2019 (500)
Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD.Spoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 2017 (300); 2018 (500); 2019 (500)
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.Spoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 2017 (300); 2018 (500); 2019 (500)
Ing. arch. Viliam ZajíčekSpoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 2017 (300); 2018 (500); 2019 (500)