27. 1. 2020  15:40 Bohuš
Akademický informačný systém

Projekty


Monitoring of Cultural Heritage Conservation

Garant: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Monitoring of Cultural Heritage Conservation".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.ÚDTAaOP FA+421 (2) 572 76 361208
Mgr. Soňa WagnerováFA D-ARCH [ukončené]+421 (2) 572 76 148118

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ