21. 10. 2019  20:37 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Monitoring of Cultural Heritage Conservation

Garant: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:International Visegrad Fund - Standard grants ()
Pracovisko:Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 09. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2017
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0