20. 6. 2019  7:07 Valéria
Akademický informační systém

Projekty


Optimalizácia dispozičného riešenia plavebnoenergetických vodných diel a ich prevádzkových charakteristík s ohľadom na plavebnú bezpečnosť s využitím numerických metód

Garant: doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Správne koncepčné a dispozičné riešenie plavebného stupňa je jednou z podmienok pre jeho bezpečné a rýchle prekonanie plavidlami. Umiestnenie stupňa a jeho jednotlivých funkčných objektov, ich rozmery, usporiadanie a prevádzkové parametre majú zásadný vplyv na parametre rýchlostného poľa prúdenia vody a následne na trasu pohybu plavidla. Pozdĺžne, ale najmä priečne zložky rýchlostí rýchlostného poľa prúdenia pôsobia na plavidlá silovým účinkom. V dôsledku nesprávneho návrhu plavebného stupňa môžu tieto účinky spôsobiť ?vytlačenie? plavidla z optimálnej trasy a jeho následnú kolíziu s niektorým z objektov alebo s iným plavidlom.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra hydrotechniky (SvF)
Identifikace projektu:1/1134/04
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0