24. 6. 2019  23:22 Ján
Akademický informačný systém

Projekty


Optimalizácia dispozičného riešenia plavebnoenergetických vodných diel a ich prevádzkových charakteristík s ohľadom na plavebnú bezpečnosť s využitím numerických metód

Garant: doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Správne koncepčné a dispozičné riešenie plavebného stupňa je jednou z podmienok pre jeho bezpečné a rýchle prekonanie plavidlami. Umiestnenie stupňa a jeho jednotlivých funkčných objektov, ich rozmery, usporiadanie a prevádzkové parametre majú zásadný vplyv na parametre rýchlostného poľa prúdenia vody a následne na trasu pohybu plavidla. Pozdĺžne, ale najmä priečne zložky rýchlostí rýchlostného poľa prúdenia pôsobia na plavidlá silovým účinkom. V dôsledku nesprávneho návrhu plavebného stupňa môžu tieto účinky spôsobiť ?vytlačenie? plavidla z optimálnej trasy a jeho následnú kolíziu s niektorým z objektov alebo s iným plavidlom.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra hydrotechniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/1134/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0