17. 11. 2019  15:27 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Projekty


Výskum mechatronických systémov a progresívnych technológií pre povrchové materiálové inžinierstvo.

Garant: prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na komplexné riešenie úloh v oblasti riadenia technologických procesov a samotných technologických procesov povrchového materiálového inžinierstva na báze laserových a elektrónolúčových procesov. V rámci projektu sa určia kritériá optimalizácie mechatronického komplexu danej technológie. Budú študované teoretické otázky v oblasti monitoringu a diagnostiky laserových procsov. Budú skúmané teoretické aspekty štruktúrneho a tepelného účinku nanášania práškov.Na modelových systémoch sa bude študovať vplyv základných parametrov laserového a elektrónolúčového nanášania na štruktúru nanesenej vrstvy a kvalitu spojov.Budú skúmané otázky vplyvu parametrov a podmienok technologického spracovania povrchov na kvalitu vytvorených vrstiev s cieľom navrhnúť a odskúšať nové technologické postupy v oblasti laserového a elektrónolúčového vytvárania povrchov využiteľné v poloprevádzkovej výrobe alebo priamo v priemysle.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Automatizované systémy riadenia (ÚRK FEI)
Identifikace projektu: APVT-20-020904
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0