23. 9. 2019  2:34 Zdenka
Akademický informační systém

Projekty


Vývoj metód správnej aplikácie dezinfekčných prostriedkov pre zdravotne bezpečnú pitnú vodu

Garant: prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na zhodnotenie a porovnanie dezinfekčných prostriedkov (chlór, chlórnan, chlóramíny,chlórdioxid, ozón, UV žiarenie) pri zdravotnom zabezpečení pitnej vody, na monitoring zmeny kvality vody vo vybraných rozvodných systémoch po aplikácii jednotlivých dezinfekčných prostriedkov, na sledovanie účinnosti a stability vybraných dezinfekčných prostriedkov z hľadiska mikrobiologického a biologického znečistenia, na faktory ovplyvňujúce tvorbu vedľajších produktov dezinfekcie a na ich zdravotné aspekty, na vypracovanie metodiky pre optimálny výber dezinfekčného prostriedku, alebo kombináciu dezinfekčných prostriedkov z hľadiska kvality upravovanej vody na zabezpečenie požadovanej kvality pitnej vody.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Identifikace projektu:APVV-15-0379
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2016
Datum ukončení projektu:30. 06. 2019
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0