16. 10. 2019  8:48 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj metód správnej aplikácie dezinfekčných prostriedkov pre zdravotne bezpečnú pitnú vodu

Garant: prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na zhodnotenie a porovnanie dezinfekčných prostriedkov (chlór, chlórnan, chlóramíny,chlórdioxid, ozón, UV žiarenie) pri zdravotnom zabezpečení pitnej vody, na monitoring zmeny kvality vody vo vybraných rozvodných systémoch po aplikácii jednotlivých dezinfekčných prostriedkov, na sledovanie účinnosti a stability vybraných dezinfekčných prostriedkov z hľadiska mikrobiologického a biologického znečistenia, na faktory ovplyvňujúce tvorbu vedľajších produktov dezinfekcie a na ich zdravotné aspekty, na vypracovanie metodiky pre optimálny výber dezinfekčného prostriedku, alebo kombináciu dezinfekčných prostriedkov z hľadiska kvality upravovanej vody na zabezpečenie požadovanej kvality pitnej vody.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Identifikácia projektu:APVV-15-0379
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2019
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0