18. 9. 2019  20:18 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza sucha viackriteriálnymi metódami štatistiky a data miningu z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajine

Garant: prof. Ing. Milan Čistý, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikácia projektu:APVV-15-0489
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0