22. 10. 2019  7:43 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Aplikácie algebraických metód na broblémy modelovania neurčitosti a spracovania informácií.

Garant: prof. RNDr. Zdenka Riečanová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Aplikácie algebraických metód na broblémy modelovania neurčitosti a spracovania informácií.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. RNDr. Zdenka Riečanová, PhD.ÚIM FEI [ukončené]+421 (2) 60 291 241A412
doc. RNDr. Silvia Pulmannová, DrSc.ext SvF [ukončené]

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ