15. 10. 2019  13:19 Terézia
Akademický informační systém

Projekty


Aplikácie algebraických metód na broblémy modelovania neurčitosti a spracovania informácií.

Garant: prof. RNDr. Zdenka Riečanová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Aplikácia algebraických štruktúr v modeloch mnohohodnotových, fuzzy, kvanových a iných neklasických typov logík a systémov. Štúdium rôznych typov neurčitosti vznikajúcich v procesoch merania a prenosu informácií.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Katedra matematiky (FEI)
Identifikace projektu:APVT-51-032002
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0