18. 9. 2019  23:48 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Aplikácie algebraických metód na broblémy modelovania neurčitosti a spracovania informácií.

Garant: prof. RNDr. Zdenka Riečanová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Aplikácia algebraických štruktúr v modeloch mnohohodnotových, fuzzy, kvanových a iných neklasických typov logík a systémov. Štúdium rôznych typov neurčitosti vznikajúcich v procesoch merania a prenosu informácií.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra matematiky (FEI)
Identifikácia projektu:APVT-51-032002
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0