26. 6. 2019  15:50 Adriána
Akademický informačný systém

Projekty


Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov.

Garant: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Navrhovaná metodológia a inteligentné metódy modelovania, riadenia a simulaćie umožnia efektívne riadenie výrobných procesov. Pre riešenie konfliktných a kolíznych situácií vo výrobných systémoch budú vyvíjané a aplikované metódy supervízorového riadenia s cieľom zabezpečiť autonómnosť a optimálnu činnosť subsystémov.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikácia projektu:APVT-51-011602
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0