Jul 16, 2019   6:56 p.m. Drahomír
Academic information system

Projects


Modeling, control and simulation of distributed manufacturing systems.

Supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Navrhovaná metodológia a inteligentné metódy modelovania, riadenia a simulaćie umožnia efektívne riadenie výrobných procesov. Pre riešenie konfliktných a kolíznych situácií vo výrobných systémoch budú vyvíjané a aplikované metódy supervízorového riadenia s cieľom zabezpečiť autonómnosť a optimálnu činnosť subsystémov.
Kind of project:APVV ()
Department:Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Project identification:APVT-51-011602
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 09. 2002
Project close date:31. 08. 2005
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0