28. 1. 2020  1:14 Alfonz
Akademický informační systém

Projekty


Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov.

Garant: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Navrhovaná metodológia a inteligentné metódy modelovania, riadenia a simulaćie umožnia efektívne riadenie výrobných procesov. Pre riešenie konfliktných a kolíznych situácií vo výrobných systémoch budú vyvíjané a aplikované metódy supervízorového riadenia s cieľom zabezpečiť autonómnosť a optimálnu činnosť subsystémov.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:APVT-51-011602
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 09. 2002
Datum ukončení projektu:31. 08. 2005
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0