20. 8. 2019  20:58 Anabela
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a realizácia plazmatickej technológie pre MESA leptanie kremíkových diódových štruktúr.

Garant: prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VTP ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:VTP/15/2000
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2000
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0