Nov 21, 2019   10:40 p.m. Elvíra
Academic information system

Projects


Gradientné nanokompozitné TiC vrstvy pripravené pomocou novej generácie PIII&D pre aplikácie v automobiliovom priemysle

Supervisor: Ing. Jana Bohovičová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Budúca generácia PIII&D procesu založená na HiPIMS technológii (vysokovýkonné pulzné magnetrónové naprašovanie) využíva implantáciu kovových prvkov do zložitých 3D štruktúr. Spojenie PIII-HiPIMS, implantačného a depozičného procesu umožní kvalitatívne zvýšiť súčasnú depozíciu povlakov a tenkých vrstiev, ale aj pripraviť ich s iným zložením, s takým, ktoré existovalo len v teoretických úvahách. HiPIMS využíva krátke, energetické pulzy, privádzané na terč, za účelom vytvorenia veľmi hustej plazmy s vysokým stupňom ionizácie v okolí katódy. Zároveň je možné účinnejšie kontrolovať energiu a smeru pohybu iónov. Výsledkom tohto je, že je možné modifikovať zloženie a mikroštruktúru vznikajúcej vrstvy a tiež aj optimalizovať TiC povlaky pre tribologické aplikácie.
Kind of project:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Department:Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Project identification:PlasmaNanoCoat
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 07. 2016
Project close date:30. 06. 2018
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:4

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrator
Ing. Dominika Janíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dušan Vaňa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Bohovičová, PhD.zodpovedný riešiteľ