May 27, 2019   7:47 a.m. Iveta
Academic information system

Projects


Skúmanie vplyvu nástrojov talent manažmentu na zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov v automobilovom priemysle v kontexte s princípmi cultural fit a udržateľného rozvoja

Supervisor: Ing. Petra Urbanovičová


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na skúmanie súčasného stavu využívania nástrojov talent manažmentu na úrovni stredného manažmentu v rámci podnikov automobilového priemyslu na území Slovenskej republiky. Výskum bude zameraný na analýzu vplyvu jednotlivých nástrojov talent manažmentu v kontexte so zvyšovaním konkurencieschopnosti podnikov pôsobiacich v automobilovom priemysle, ktorý v súčasnej dobe predstavuje kľúčový priemyselný sektor a takisto aj ekonomický pilier Slovenskej republiky.
Kind of project:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Department:Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Project identification:TALENT-CULTURAL-UR
Project status:Not approved
Project start date :01. 07. 2016
Project close date:30. 06. 2018
Number of workers in the project:5
Number of official workers in the project:0